Σύνδεση με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Στοιχεία Μέλους

Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα

Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία για τη μεταφορά του website

To website που θέλετε να μεταφέρετε

Αποδέχομαι τη μεταφορά του domain μου στην IpHost (αλλαγή καταχωρητή) κατόπιν της ενεργοποίησης του λογαριασμού μου. Πιθανή ανανέωση του domain κατά τη διάρκεια του δωρεάν έτους φιλοξενίας είναι χρέωσιμη.


Με την αποστολή του αιτήματος σας ένας τεχνικός της IpHost θα αξιολογήσει τις ανάγκες του website σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας.